Hvis du bor i fredet eller bevaringsværdigt hus, skal du være opmærksom på flere ting end ved et almindeligt hus.

Du kan ikke bygge om og renovere uden at følge specielle regler.
Reglerne er blevet udarbejdet for, at vi kan bevare vor fælles arkitektoniske kulturarv.
Da et fredet hus er en del af vores alle sammens arkitekturhistorie, vil du i mange tilfælde være berretiget til støtte og tilskud, når bygningen skal restaureres eller istandsættes.

Restaureringsholdning:
Hver en bygning har sin egen karakteristika og plads i historien.
Grundlæggende er min restaureringsholdning, at en historisk bygning skal leve videre, være sig sin tid bevidst, så ændringer og tilføjelser indarbejdes i samklang med den oprindelige bygning, og placeringen i området.

Hvis du ønsker overblik over dit hus, kan jeg hjælpe med:
– En grundlæggende gennemgang af dit hus, dets beliggenhed og særkende.
– Husets arkitektoniske stil, oprindelige brug og historiske sammenhæng.
– Hvilke til- og ombygninger har der været gennem tiden.
– Overblik over hvad der bør, kan og skal ske fremover.
– Hvilke materialer og farver skal og kan du bruge.
– Hvad du kan, skal og må.

Hvis du ved hvad du skal have lavet, kan jeg hjælpe med at:
– Udarbejde skitseforslag.
– Søge tilladelser hos relevante myndigheder.
– Udarbejde projektmateriale.
– Indhente priser fra restaureringskyndige håndværkere.
– Styre byggeriet med tidsplan, budget og tilsyn.
– komme i dialog med myndigheder og styrelser.

Generelt ved fredede og bevaringsværdige bygninger:
– Opmåling og registrering.
– Fotoregistrering og dokumentation.
– Bygningsarkæologiske undersøgelser.
– Udarbejdelse af bygningsarkæologisk rapport.
– Klarlæggelse af restaureringsholdning.
– Udarbejdelse af projekt, inkl tidsplan og budget.
– Indhentning af priser fra kompetente håndværkere.
– Ansøgning om tilladelser og støtte hos myndigheder og styrelser.
– Udførelse af byggefasen og fagtilsyn.


Kontakt ARKTO for mere info – eller et uforpligtende tilbud.